Nacionalna razvojna strategija 2030

Analitičke podloge

Tijekom pripreme prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine, u svrhu utvrđivanja globalnih trendova, domaćih izazova, procjene razvojnih potencijala i postavljanja prioriteta razvojnih politika izrađeno je 16 analitičkih podloga.

Analitičke podloge proizvod su zaposlenika i stručnjaka Grupacije Svjetske banke i rezultat su provedbe jedne od komponenata Ugovora o savjetodavnim uslugama „Potpora uspostavi sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem te izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine“, sklopljenog između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grupacije Svjetske banke i kao takve su autorski rad zaposlenika i stručnjaka Grupacije Svjetske banke te ne odražavaju stavove i mišljenja Vlade Republike Hrvatske.

Podloge su izrađivane do srpnja 2019. godine te su obuhvatile tada dostupne statističke podatke.

Popis analitičkih podloga: