Nacionalna razvojna strategija 2030

Pokazatelji

BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % prosjeka EU-a

Početna vrijednost
65% (2019.)
Ostvarena vrijednost
70% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
32.380 € (2021.)

Poredak na ljestvici globalne konkurentnosti (WCR, IMD)*

Početna vrijednost
60. mjesto (2020.)
Ostvarena vrijednost
59. mjesto (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
bolje od 43. mjesta

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju

Početna vrijednost
25. mjesto u EU (2020.)
Ostvarena vrijednost
21. mjesto u EU (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
iznad 18. mjesta
Prosjek EU
-

Udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj (GERD) u BDP-u

Početna vrijednost
0,97% BDP-a (2018.)
Ostvarena vrijednost
1,25% BDP-a (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
3% BDP-a
Prosjek EU-a
2,32% BDP-a (2020.)

Vrijednost izvoza roba i usluga, u % BDP-a

Početna vrijednost
52,30% BDP (2019.)
Ostvarena vrijednost
52,50% BDP (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
70% BDP
Prosjek EU-a
50,44% (2021.)

PISA – program međunarodne procjene znanja i vještina učenika

Početna vrijednost
479 (čitalačka pismenost) (2018.)
Ostvarena vrijednost
nisu dostupni noviji podatci
Ciljna vrijednost 2030.
prosjek OECD-a

Obuhvat djece od 4 godine do početka obveznog obrazovanja (predškolski odgoj)

Početna vrijednost
83% (2019.)
Ostvarena vrijednost
83,2% (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
97%
Prosjek EU-a
95% (2020.)

Duljina vremena kojeg učenici provode u nastavnom procesu (primarno i sekundarno obrazovanje)

Početna vrijednost
Primarno obrazovanje: 1890 sati (2019.)
Sekundarno obrazovanje: 2651 sat (2019.)
Ostvarena vrijednost
Primarno obrazovanje: 1890 sati (2021.)
Sekundarno obrazovanje: 2651 sat (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
Primarno obrazovanje: dostići prosjek zemalja EU
Sekundarno obrazovanje: dostići prosjek zemalja EU
Prosjek EU-a
Primarno obrazovanje: 4062 sati (2019.)
Sekundarno obrazovanje: 2956 sati (2019.)

Postotak visokoobrazovanih u dobnoj skupini 30 – 34 godine

Početna vrijednost
33,10% (2019.)
Ostvarena vrijednost
33,70% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
dostići prosjek EU
Prosjek EU
41% (2021.)

Stopa sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju (dobna skupina 25 - 64)

Početna vrijednost
3,5% (2019.)
Ostvarena vrijednost
5,1% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
dostići prosjek EU
Prosjek EU
10,8% (2021.)

Stopa zaposlenosti u dobnoj skupini 20 - 64 godine

Početna vrijednost
66,7% (2019.)
Ostvarena vrijednost
68,2% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
73,1% (2021.)

Udio privremeno zaposlenih u ukupno zaposlenima (ugovori na određeno vrijeme)

Početna vrijednost
18,11% (2019.)
Ostvarena vrijednost
15,50% (2021.)
Ciljna vrijednost
dostići prosjek EU
Prosjek EU
13,1% (2021.)

Pokazatelj vremena rješavanja prvostupanjskih parničnih i trgovačkih predmeta

Početna vrijednost
374 dana (2018.)
Ostvarena vrijednost
559 dana (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
dostići prosjek EU
Prosjek EU-a
237 dana (2020.)

Poredak na ljestvici globalne konkurentnosti (WCR, IMD) – kategorija „Djelotvornost javne uprave“

Početna vrijednost
59. mjesto (2020.)
Ostvarena vrijednost
57. mjesto (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
bolje od 45. mjesta

Očekivani broj godina zdravog života

Početna vrijednost
Žene: 58,5 godina (2018.)
Muškarci: 56,5 godina (2018.)
Ostvarena vrijednost
Žene: 59,6 godina (2020.)
Muškarci: 57,5 godina (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
Žene: 64 godine
Muškarci: 64 godine
Prosjek EU-a
Žene: 64,5 godina (2020.)
Muškarci: 63,5 godina (2020.)

Osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Početna vrijednost
23,3% (2019.)
Ostvarena vrijednost
20,9% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
15%
Prosjek EU
21,7% (2021.)

Stopa totalnog fertiliteta

Početna vrijednost
1,47 djece (2018.)
Ostvarena vrijednost
1,48 djece (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
1,8 djece
Prosjek EU-a
1,54 djece (2020.)

Pojava kriminala, nasilja ili vandalizma po postotku prijava

Početna vrijednost
2,7% (2019.)
Ostvarena vrijednost
2,4% (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
Ostati najbolji u EU
Prosjek EU-a
10,7% (2020.)

Udio obnovljivih izvora energije u bruto ukupnoj potrošnji energije

Početna vrijednost
28,02% (2018.)
Ostvarena vrijednost
31,02% (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
36,40%
Prosjek EU-a
22,10% (2020.)

Emisije stakleničkih plinova (u odnosu na 1990.)

Početna vrijednost
75,2% (2018.)
Ostvarena vrijednost
71,8% (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
65%
Prosjek EU-a
66,7% (2020.)

Stopa recikliranja komunalnog otpada

Početna vrijednost
25,3% (2018.)
Ostvarena vrijednost
31% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
55%
Prosjek EU
48,2% (2021.)

Produktivnost rada u poljoprivredi

Početna vrijednost
6.107 €/GJR* (2019.)
Ostvarena vrijednost
8.515 €/GJR* (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
10.000 €/GJR*
Prosjek EU
24.080 €/GJR* (2021.)

*GJR-godišnja jedinica rada (eng. Annual Work Unit)

Poredak na ljestvici globalne konkurentnosti (WCR, IMD) – kategorija „Infrastruktura“

Početna vrijednost
48. mjesto (2020.)
Ostvarena vrijednost
50. mjesto (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
bolje od 43. mjesta

DESI indeks gospodarske i društvene digitalizacije

Početna vrijednost
47,6 (20. mjesto u EU) (2020.)
Ostvarena vrijednost
46,0 (19. mjesto u EU) (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
Dostići prosjek zemalja članica EU
Prosjek EU
50,7 (2021.)

Regionalni indeks konkurentnosti (EU)

Početna vrijednost
32 (2019.)
Ostvarena vrijednost
nisu dostupni noviji podaci
Ciljna vrijednost 2030.
38 (2030.)

Razlika u regionalnom BDP po stanovniku, omjer BDP-a po stanovniku ZG (najrazvijenija županija) u odnosu na VPŽ (najmanje razvijena županija)

Početna vrijednost
3,1 (2017.)
Ostvarena vrijednost
2,9 (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
2,5
Prosjek EU
-