Nacionalna razvojna strategija 2030

Pokazatelji

BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % prosjeka EU-a

Početna vrijednost
65% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
31.970 € (2019.)

Indeks globalne konkurentnosti (GCI)

Početna vrijednost
63. mjesto (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
<45. mjesta

Udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj (GERD) u BDP-u

Početna vrijednost
0,97% BDP-a (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
3% BDP-a
Prosjek EU-a
2,12% BDP-a (2018.)

Vrijednost izvoza roba i usluga, u % BDP-a

Početna vrijednost
52,30% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
70%
Prosjek EU-a
45,80% (2019.)

Stopa zaposlenosti u dobnoj skupini 20 - 64 godine

Početna vrijednost
66,70% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
73,90% (2019.)

PISA - Program međunarodne procjene znanja i vještina učenika

Početna vrijednost
479 bodova (čitalačka pismenost) (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
RH će dostići prosjek zemalja OECD-a

DESI indeks gospodarske i društvene digitalizacije, ukupna vrijednost

Početna vrijednost
47,6 (20. mjesto u EU) (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
Dostići prosjek zemalja članica EU-a
Prosjek EU-a
52,57 (2020.)

Emisije stakleničkih plinova (bazna godina - 1990.)

Početna vrijednost
75,20% (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
65%
Prosjek EU-a
79,26% (2018.)

Osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Početna vrijednost
23,3% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
< 15%
Prosjek EU-a
21,4% (2019.)

Očekivani broj godina zdravog života

Početna vrijednost
58,5 godina žene i 56,5 godina muškarci (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
>64 godina žene i >64 godina muškarci
Prosjek EU-a
64,2 godine žene i 63,7 godina muškarci (2018.)

Obuhvat djece od 4 godine do početka obveznog obrazovanja (predškolski odgoj)

Početna vrijednost
83% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
97%
Prosjek EU-a
95% (2019.)

Duljina vremena kojeg učenici provode u nastavnom procesu (primarno i sekundarno obrazovanje)*

*Pokazatelj duljine vremena kojeg učenici provode u nastavnom procesu prikazuje prosjek 38 europskih zemalja (istraživanje uključuje 43 obrazovna sustava u 38 zemalja)

Stopa sudjelovanja odraslih (dobna skupina 25 – 64) u cjeloživotnom obrazovanju

Pokazatelj vremena rješavanja prvostupanjskih parničnih i trgovačkih predmeta

Početna vrijednost
374 dana (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
250 dana
Prosjek EU-a
207 dana (2018.)

Stopa recikliranja komunalnog otpada

Početna vrijednost
25,30% (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
55%
Prosjek EU-a
47,40% (2018.)

Udio obnovljivih izvora energije u bruto ukupnoj potrošnji energije

Početna vrijednost
28,02% (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
36,40%
Prosjek EU-a
18,88% (2018.)

Produktivnost rada u poljoprivredi

Početna vrijednost
6.107 eura/GJR* (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
10.000 eura/GJR*
Prosjek EU-a
20.120 eura/GJR* (2019.)

*GJR-godišnja jedinica rada (eng. Annual Work Unit)

Razlika u regionalnom BDP po stanovniku, omjer BDP-a po stanovniku ZG (najrazvijenija županija) u odnosu na VPŽ (najmanje razvijena županija)

Totalna stopa fertiliteta

Početna vrijednost
1,47 djece (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
1,8 djece
Prosjek EU-a
1,54 djece (2018.)

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju

Početna vrijednost
25. mjesto u EU-u (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
<18. mjesta
Prosjek EU-a
-

Postotak visokoobrazovanih u dobnoj skupini 30 – 34 godine

Početna vrijednost
33,1% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
Dostići prosjek EU-a
Prosjek EU-a
41,6% (2019.)

Pojava kriminala, nasilja ili vandalizma po postotku prijava

Početna vrijednost
2,7% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
Ostati najbolji u EU-u
Prosjek EU-a
12,5% (2019.)

Regionalni indeks konkurentnosti*

Početna vrijednost
32 (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
38
Prosjek EU-a

* Sve NUTS 2 regije EU skalirane između najmanje konkurentne regije (0 bodova) i najkonkurentnije regije (100 bodova). Početna vrijednost za Hrvatsku je prosjek 2 NUTS2 regije.

Udio privremeno zaposlenih u ukupno zaposlenima (ugovori na određeno vrijeme)

Početna vrijednost (2019.)
18,1%
Ciljna vrijednost: Dostići prosjek zemalja EU-a
15%
Prosjek EU-a (2019.)
15%