Vizija Hrvatske 2030.

Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

Ostvarenju vizije pridonijet će postizanje postavljenih strateških ciljeva i usklađena provedba politika u četiri razvojna smjera na čije je definiranje utjecala novonastala globalna kriza koja se snažno odrazila na hrvatsko gospodarstvo i sve segmente društva.

Razvojnim smjerovima i strateškim ciljevima želi se iskoristiti potencijale Hrvatske kako bi se otklonile gospodarske i društvene štete prouzročene globalnom krizom, potaknuo što brži oporavak Hrvatske i odgovorilo na ciljeve postavljene u okviru Europskog zelenog plana i Europskog teritorijalnog programa 2030. te time postavilo temelj održivom i inovativnom razvoju Hrvatske, uz postizanje otpornosti društva i gospodarstva na globalne krize.

Razvojni smjerovi

Ulaganja
u ljude

Strateški ciljevi