Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 10.

Održiva mobilnost

Prioritetna područja javnih politika

  1. Modernizacija željezničkih pruga, promicanje integriranog urbanog prijevoza i prijevoza tereta željeznicom
  2. Uspostava novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost
  3. Razvoj pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodnim putovima
  4. Razvoj zračnog prometa

Pokazatelji uspješnosti

Indeks globalne konkurentnosti (IMD)*

Početna vrijednost
63. mjesto (2019.)
Ostvarena vrijednost
59. mjesto (2021.)

* Obzirom da Svjetski gospodarski forum (WEF) od 2019. godine nije izradio godišnje Izvješće o globalnoj konkurentnosti “Global Competitiveness Report”, umjesto pokazatelja “Indeks globlane konkurentnosti (GCI)”, kao zamjenski pokazatelj uzet je “Indeks globlane konkurentnosti“, izrađen u okviru “Godišnjaka svjetske konkurentnosti 2021.”, Instituta za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausanne. Prema navedenom pokazatelju Hrvatska je u 2021. zauzela 59. mjesto od 64 svjetske ekonomije uključene u pregled.