Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 10.

Održiva mobilnost

Prioritetna područja javnih politika

  1. Modernizacija željezničkih pruga, promicanje integriranog urbanog prijevoza i prijevoza tereta željeznicom
  2. Uspostava novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost
  3. Razvoj pomorskog prometa i prometa unutarnjim vodnim putovima
  4. Razvoj zračnog prometa

Pokazatelji uspješnosti

Indeks globalne konkurentnosti, komponenta „infrastruktura”

Početna vrijednost
32. mjesto (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
< 28. mjesta