Strateški cilj 7.

Sigurnost za stabilan razvoj

Prioritetna područja javnih politika

  1. Jačanje obrambene sposobnosti Hrvatske vojske
  2. Jačanje unutarnje sigurnosti
  3. Borba protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma
  4. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite
  5. Unaprjeđenje sustava vatrogastva

Pokazatelj uspješnosti

BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % prosjeka EU-a

Početna vrijednost
65% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
31.970 € (2019.)