Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 7.

Sigurnost za stabilan razvoj

Prioritetna područja javnih politika

  1. Jačanje obrambene sposobnosti Hrvatske vojske
  2. Jačanje unutarnje sigurnosti
  3. Borba protiv radikalizma, ekstremizma i terorizma
  4. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite
  5. Unaprjeđenje sustava vatrogastva

Pokazatelj uspješnosti

Pojava kriminala, nasilja ili vandalizma po postotku prijava

Početna vrijednost
2,7% (2019.)
Ostvarena vrijednost
2,4% (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
Ostati najbolji u EU
Prosjek EU-a
10,7% (2020.)