Strateški cilj 6.

Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Prioritetna područja javnih politika

  1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj
  2. Jačanje povezanosti s Hrvatima izvan Hrvatske i povratak hrvatskog iseljeništva

Pokazatelj uspješnosti

Totalna stopa fertiliteta

Početna vrijednost
1,47 djece (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
1,8 djece
Prosjek EU-a
1,54 djece (2018.)