Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 1.

Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Prioritetna područja javnih politika

  1. Razvoj globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije
  2. Razvoj poduzetništva i obrta
  3. Razvoj znanosti i tehnologije
  4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
  5. Poticanje razvoja kulture i medija

Pokazatelj uspješnosti

BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % prosjeka EU-a

Početna vrijednost
65% (2019.)
Ostvarena vrijednost
70% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
32.380 € (2021.)

Indeks globalne konkurentnosti (IMD)*

Početna vrijednost
63. mjesto (2019.)
Ostvarena vrijednost
59. mjesto (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
iznad 45. mjesta
Prosjek EU
22,10% (2020.)

* S obzirom na to da Svjetski gospodarski forum (WEF) od 2019. godine nije izradio godišnje Izvješće o globalnoj konkurentnosti “Global Competitiveness Report”, kao zamjenski pokazatelj koršteni su rezultati “Godišnjaka svjetske konkurentnosti 2021.”, Instituta za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausannea, prema kojem je Hrvatska zauzela 59. mjesto od 64 svjetske ekonomije što je napredak za jedno mjesto u odnosu na 2020. godinu 

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju

Početna vrijednost
25. mjesto u EU (2020.)
Ostvarena vrijednost
21. mjesto u EU (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
iznad 18. mjesta
Prosjek EU
-

Udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj (GERD) u BDP-u

Početna vrijednost
0,97% BDP-a (2018.)
Ostvarena vrijednost
1,25% BDP-a (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
3% BDP-a
Prosjek EU-a
2,32% BDP-a (2020.)

Vrijednost izvoza roba i usluga, u % BDP-a

Početna vrijednost
52,30% BDP (2019.)
Ostvarena vrijednost
52,50% BDP (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
70% BDP
Prosjek EU-a
50,44% (2021.)