Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 1.

Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Prioritetna područja javnih politika

  1. Razvoj globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije
  2. Razvoj poduzetništva i obrta
  3. Razvoj znanosti i tehnologije
  4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
  5. Poticanje razvoja kulture i medija

Pokazatelj uspješnosti

BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % prosjeka EU-a

Početna vrijednost
65% (2019.)
Ostvarena vrijednost
70% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
32.380 € (2021.)

Poredak na ljestvici globalne konkurentnosti (WCR, IMD)

Početna vrijednost
60. mjesto (2020.)
Ostvarena vrijednost
59. mjesto (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
bolje od 43. mjesta

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju

Početna vrijednost
25. mjesto u EU (2020.)
Ostvarena vrijednost
21. mjesto u EU (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
iznad 18. mjesta
Prosjek EU
-

Udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj (GERD) u BDP-u

Početna vrijednost
0,97% BDP-a (2018.)
Ostvarena vrijednost
1,25% BDP-a (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
3% BDP-a
Prosjek EU-a
2,32% BDP-a (2020.)

Vrijednost izvoza roba i usluga, u % BDP-a

Početna vrijednost
52,30% BDP (2019.)
Ostvarena vrijednost
52,50% BDP (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
70% BDP
Prosjek EU-a
50,44% (2021.)