Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 1.

Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Prioritetna područja javnih politika

  1. Razvoj globalno konkurentne, zelene i digitalne industrije
  2. Razvoj poduzetništva i obrta
  3. Razvoj znanosti i tehnologije
  4. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
  5. Poticanje razvoja kulture i medija

Pokazatelj uspješnosti

BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći, u % prosjeka EU-a

Početna vrijednost
65% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
100% = 31.970,00 EUR (2019.)

Indeks globalne konkurentnosti (GCI)

Početna vrijednost
63. mjesto (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
<45. mjesta

Vrijednost izvoza roba i usluga, u % BDP-a

Početna vrijednost
52,30% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
70%
Prosjek EU-a
45,80% (2019.)

Udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj (GERD) u BDP-u

Početna vrijednost
0,97% BDP-a (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
3% BDP-a
Prosjek EU-a
2,12% BDP-a (2018.)

Europska ljestvica uspjeha u inoviranju

Početna vrijednost
25. mjesto u EU-u (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
<18. mjesta
Prosjek EU-a
-