Nacionalna razvojna strategija 2030

Prvo Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije

U skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN, br. 123/17, 151/22), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, u suradnji sa koordinatorima za strateško planiranje 24 tijela državne uprave i Ureda Vlade Republike Hrvatske, pripremilo je Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće). 

Za potrebe pripreme Izvješća, koordinatori za strateško planiranje 24 tijela državne uprave i Ureda Vlade Republike Hrvatske, u skladu s nadležnostima za provedbu, prikupili su podatke o napretku u provedbi 13 strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije i provjerili podatke o ostvarenim vrijednostima za ukupno 26 pokazatelja učinka, kojima se prati uspješnost provedbe Nacionalne razvojne strategije. 

Po odobrenju na 215. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 11. svibnja 2023., Izvješće je upućeno na usvajanje Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor je na sjednici, održanoj 24. svibnja 2023., većinom glasova usvojio prvo Godišnje izvješće o provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine za 2021. godinu.