Strateški cilj 13.

Jačanje regionalne konkurentnosti

Prioritetna područja javnih politika

  1. Pametna specijalizacija i jačanje pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti
  2. Razvoj pametnih i održivih gradova

Pokazatelji uspješnosti

Razlika u regionalnom BDP po stanovniku, omjer BDP-a po stanovniku ZG (najrazvijenija županija) u odnosu na VPŽ (najmanje razvijena županija)