Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 13.

Jačanje regionalne konkurentnosti

Prioritetna područja javnih politika

  1. Pametna specijalizacija i jačanje pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti
  2. Razvoj pametnih i održivih gradova

Pokazatelji uspješnosti

Regionalni indeks konkurentnosti*

Početna vrijednost
32 (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
38
Prosjek EU-a

* Sve NUTS 2 regije EU skalirane između najmanje konkurentne regije (0 bodova) i najkonkurentnije regije (100 bodova). Početna vrijednost za Hrvatsku je prosjek 2 NUTS2 regije.