Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 12.

Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

Prioritetna područja javnih politika

  1. Razvoj potpomognutih i brdsko planinskih područja
  2. Razvoj pametnih i održivih otoka

Pokazatelj uspješnosti

Razlika u regionalnom BDP po stanovniku, omjer BDP-a po stanovniku ZG (najrazvijenija županija) u odnosu na VPŽ (najmanje razvijena županija)

Početna vrijednost
3,1 (2017.)
Ostvarena vrijednost
2,9 (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
2,5
Prosjek EU
-