Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 9.

Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Prioritetna područja javnih politika

  1. Povećanje produktivnosti poljoprivrede i akvakulture i njihove otpornosti na klimatske promjene na okolišno prihvatljiv i održiv način
  2. Doprinos klimatskoj neutralnosti, smanjenje upotrebe pesticida i povećanje ekološke proizvodnje u skladu s novim smjerovima EU-a u okvirima Zelenog plana te Strategije „od polja do stola“ i Strategije EU-a za bioraznolikosti
  3. Jačanje konkurentnosti i inovativnosti u poljoprivredi i akvakulturi
  4. Oživljavanje ruralnih područja i unaprjeđenje kvalitete života u ruralnim i obalnim područjima

Pokazatelj uspješnosti

Produktivnost rada u poljoprivredi

Početna vrijednost
6.107 €/GJR* (2019.)
Ostvarena vrijednost
8.515 €/GJR* (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
10.000 €/GJR*
Prosjek EU
24.080 €/GJR* (2021.)

*GJR-godišnja jedinica rada (eng. Annual Work Unit)