Strateški cilj 9.

Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

Prioritetna područja javnih politika

  1. Povećanje produktivnosti poljoprivrede i akvakulture i njihove otpornosti na klimatske promjene na okolišno prihvatljiv i održiv način
  2. Doprinos klimatskoj neutralnosti, smanjenje upotrebe pesticida i povećanje ekološke proizvodnje u skladu s novim smjerovima EU-a u okvirima Zelenog plana te Strategije „od polja do stola“ i Strategije EU-a za bioraznolikosti
  3. Jačanje konkurentnosti i inovativnosti u poljoprivredi i akvakulturi
  4. Oživljavanje ruralnih područja i unaprjeđenje kvalitete života u ruralnim i obalnim područjima

Pokazatelj uspješnosti

Produktivnost rada u poljoprivredi

Početna vrijednost
6.107 eura/GJR* (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
10.000 eura/GJR*
Prosjek EU-a
20.120 eura/GJR* (2019.)

*GJR-godišnja jedinica rada (eng. Annual Work Unit)