Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 8.

Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Prioritetna područja javnih politika

  1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena
  2. Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju

Pokazatelji uspješnosti

Udio obnovljivih izvora energije u bruto ukupnoj potrošnji energije

Početna vrijednost
28,02% (2018.)
Ostvarena vrijednost
31,02% (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
36,40%
Prosjek EU-a
22,10% (2020.)

Emisije stakleničkih plinova (u odnosu na 1990.)

Početna vrijednost
75,2% (2018.)
Ostvarena vrijednost
71,8% (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
65%
Prosjek EU-a
66,7% (2020.)

Stopa recikliranja komunalnog otpada

Početna vrijednost
25,3% (2018.)
Ostvarena vrijednost
31% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
55%
Prosjek EU
48,2% (2021.)