Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 8.

Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Prioritetna područja javnih politika

  1. Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena
  2. Energetska samodostatnost i tranzicija na čistu energiju

Pokazatelji uspješnosti

Emisije stakleničkih plinova (bazna godina - 1990.)

Početna vrijednost
75,20% (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
65%
Prosjek EU-a
79,26% (2018.)

Stopa recikliranja komunalnog otpada

Početna vrijednost
25,30% (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
55%
Prosjek EU-a
47,40% (2018.)

Udio obnovljivih izvora energije u bruto ukupnoj potrošnji energije

Početna vrijednost
28,02% (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
36,40%
Prosjek EU-a
18,88% (2018.)