Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 11.

Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

Prioritetna područja javnih politika

  1. Digitalna tranzicija gospodarstva
  2. Digitalizacija javne uprave i pravosuđa
  3. Razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža
  4. Razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta

Pokazatelji uspješnosti

DESI indeks gospodarske i društvene digitalizacije

Početna vrijednost
47,6 (20. mjesto u EU) (2020.)
Ostvarena vrijednost
46,0 (19. mjesto u EU) (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
Dostići prosjek zemalja članica EU
Prosjek EU
50,7 (2021.)