Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 5.

Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Prioritetna područja javnih politika

  1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb
  2. Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport
  3. Dostojanstveno starenje
  4. Socijalna solidarnost i odgovornost
  5. Zaštita dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pokazatelji uspješnosti

Očekivani broj godina zdravog života

Početna vrijednost
58,5 godina žene i 56,5 godina muškarci (2018.)
Ciljna vrijednost 2030.
>64 godina žene i >64 godina muškarci
Prosjek EU-a
64,2 godine žene i 63,7 godina muškarci (2018.)

Osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Početna vrijednost
23,3% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
< 15%
Prosjek EU-a
21,4% (2019.)