Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 5.

Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Prioritetna područja javnih politika

  1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb
  2. Zdravlje, zdrave prehrambene navike i aktivni život kroz sport
  3. Dostojanstveno starenje
  4. Socijalna solidarnost i odgovornost
  5. Zaštita dostojanstva hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te civilnih stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Pokazatelji uspješnosti

Očekivani broj godina zdravog života

Početna vrijednost
Žene: 58,5 godina (2018.)
Muškarci: 56,5 godina (2018.)
Ostvarena vrijednost
Žene: 59,6 godina (2020.)
Muškarci: 57,5 godina (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
Žene: 64 godine
Muškarci: 64 godine
Prosjek EU-a
Žene: 64,5 godina (2020.)
Muškarci: 63,5 godina (2020.)

Osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Početna vrijednost
23,3% (2019.)
Ostvarena vrijednost
20,9% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
15%
Prosjek EU
21,7% (2021.)