Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 4.

Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

Prioritetna područja javnih politika

  1. Jačanje položaja Hrvatske unutar Europske unije
  2. Jačanje položaja Hrvatske u srednjoj Europi i na Sredozemlju
  3. Jačanje globalnog položaja Hrvatske na bilateralnom i multilateralnom planu
  4. Jačanje položaja Hrvata Bosne i Hercegovine i hrvatskih manjina te zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske

Pokazatelji uspješnosti

Poredak na ljestvici globalne konkurentnosti (WCR, IMD)

Početna vrijednost
60. mjesto (2020.)
Ostvarena vrijednost
59. mjesto (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
bolje od 43. mjesta