Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 4.

Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

Prioritetna područja javnih politika

  1. Jačanje položaja Hrvatske unutar Europske unije
  2. Jačanje položaja Hrvatske u srednjoj Europi i na Sredozemlju
  3. Jačanje globalnog položaja Hrvatske na bilateralnom i multilateralnom planu
  4. Jačanje položaja Hrvata Bosne i Hercegovine i hrvatskih manjina te zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske

Pokazatelji uspješnosti

Indeks globalne konkurentnosti (GCI)

Početna vrijednost
63. mjesto (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
<45. mjesta

* S obzirom na to da Svjetski gospodarski forum (WEF) od 2019. godine nije izradio godišnje Izvješće o globalnoj konkurentnosti “Global Competitiveness Report”, kao zamjenski pokazatelj koršteni su rezultati “Godišnjaka svjetske konkurentnosti 2021.”, Instituta za razvoj poslovnog upravljanja (IMD) iz Lausannea, prema kojem je Hrvatska zauzela 59. mjesto od 64 svjetske ekonomije što je napredak za jedno mjesto u odnosu na 2020. godinu