Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 3.

Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Prioritetna područja javnih politika

  1. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe
  2. Borba protiv korupcije
  3. Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava
  4. Poboljšanje upravljanja državnom imovinom

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj vremena rješavanja prvostupanjskih parničnih i trgovačkih predmeta

Početna vrijednost
374 dana (2018.)
Ostvarena vrijednost
559 dana (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
dostići prosjek EU
Prosjek EU-a
237 dana (2020.)