Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 2.

Obrazovani i zaposleni ljudi

Prioritetna područja javnih politika

  1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  2. Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija
  3. Unaprjeđenje visokog obrazovanja
  4. Usklađeno i perspektivno tržište rada

Pokazatelji uspješnosti

Obuhvat djece od 4 godine do početka obveznog obrazovanja (predškolski odgoj)

Početna vrijednost
83% (2019.)
Ostvarena vrijednost
83,2% (2020.)
Ciljna vrijednost 2030.
97%
Prosjek EU-a
95% (2020.)

Duljina vremena kojeg učenici provode u nastavnom procesu (primarno i sekundarno obrazovanje)

Početna vrijednost
Primarno obrazovanje: 1890 sati (2019.)
Sekundarno obrazovanje: 2651 sat (2019.)
Ostvarena vrijednost
Primarno obrazovanje: 1890 sati (2021.)
Sekundarno obrazovanje: 2651 sat (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
Primarno obrazovanje: dostići prosjek zemalja EU
Sekundarno obrazovanje: dostići prosjek zemalja EU
Prosjek EU-a
Primarno obrazovanje: 4062 sati (2019.)
Sekundarno obrazovanje: 2956 sati (2019.)

Postotak visokoobrazovanih u dobnoj skupini 30 – 34 godine

Početna vrijednost
33,10% (2019.)
Ostvarena vrijednost
33,70% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
dostići prosjek EU
Prosjek EU
41% (2021.)

Stopa sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju (dobna skupina 25 - 64)

Početna vrijednost
3,5% (2019.)
Ostvarena vrijednost
5,1% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
dostići prosjek EU
Prosjek EU
10,8% (2021.)

Stopa zaposlenosti u dobnoj skupini 20 - 64 godine

Početna vrijednost
66,7% (2019.)
Ostvarena vrijednost
68,2% (2021.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
73,1% (2021.)

Udio privremeno zaposlenih u ukupno zaposlenima (ugovori na određeno vrijeme)

Početna vrijednost
18,11% (2019.)
Ostvarena vrijednost
15,50% (2021.)
Ciljna vrijednost
dostići prosjek EU
Prosjek EU
13,1% (2021.)