Nacionalna razvojna strategija 2030

Strateški cilj 2.

Obrazovani i zaposleni ljudi

Prioritetna područja javnih politika

  1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  2. Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija
  3. Unaprjeđenje visokog obrazovanja
  4. Usklađeno i perspektivno tržište rada

Pokazatelji uspješnosti

PISA - Program međunarodne procjene znanja i vještina učenika

Obuhvat djece od 4 godine do početka obveznog obrazovanja (predškolski odgoj)

Početna vrijednost
83% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
97%
Prosjek EU-a
95% (2019.)

Duljina vremena kojeg učenici provode u nastavnom procesu (primarno i sekundarno obrazovanje)*

*Pokazatelj duljine vremena kojeg učenici provode u nastavnom procesu prikazuje prosjek 38 europskih zemalja (istraživanje uključuje 43 obrazovna sustava u 38 zemalja)

Stopa sudjelovanja odraslih (dobna skupina 25 – 64) u cjeloživotnom obrazovanju

Stopa zaposlenosti u dobnoj skupini 20 - 64 godine

Početna vrijednost
66,70% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
75%
Prosjek EU-a
73,90% (2019.)

Postotak visokoobrazovanih u dobnoj skupini 30 – 34 godine

Početna vrijednost
33,1% (2019.)
Ciljna vrijednost 2030.
Dostići prosjek EU-a
Prosjek EU-a
41,6% (2019.)

Udio privremeno zaposlenih u ukupno zaposlenima (ugovori na određeno vrijeme)

Početna vrijednost (2019.)
18,1%
Ciljna vrijednost: Dostići prosjek zemalja EU-a
15%
Prosjek EU-a (2019.)
15%