Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorilo  je savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030).

NRS 2030 je dugoročni i hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske. Njome se određuju razvojni smjerovi i strateški ciljevi koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

NRS 2030 je jedan od ključnih koraka u reformi sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem, koja je u tijeku, a sve s ciljem povećanja kvalitete formuliranja javnih politika i kvalitetnog usmjeravanje investicija iz fondova EU. Reforma je započela donošenjem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) kojim se i propisuje donošenje nacionalne razvojne strategije, u čiju izradu su bili uključeni svi ključni dionici društva – stručna javnost, središnja tijela državne uprave, jedinice regionalne i lokalne samouprave, predstavnici civilnog sektora te svi društveno relevantni partneri. 

Strateški pristup u planiranju razvoja od iznimne je važnosti kako bi se postavio smjer razvoja a sada ćemo, prvi put, prioritete za nadolazeće financijsko razdoblje EU-a 2021.-2027. temeljiti na vlastitoj Nacionalnoj razvojnoj strategiji kojom ćemo osigurati usklađenost razvojnih prioriteta na svim razinama upravljanja, te poveznicu sa strateškim prioritetima Europske unije.  

Javno savjetovanje otvoreno je u razdoblju od 12. studenoga do 12. prosinca 2020. godine i dostupno je na portalu e-Savjetovanja, na sljedećoj poveznici: e-savjetovanje – NRS2030.

Podijeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin